Partners

  1. "C&T ELMECH" Sp. z o.o. – Pruszcz Gdański – www.elmech.pl
  2. ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI "TWERD" – www.twerd.pl
  3. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA" Sp. z o.o. – www.elektryka.com.pl
  4. POLITECHNIKA GDAŃSKA – WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI – www.ely.pg.gda.pl
  5. AKADEMIA MORSKA – KATEDRA AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ – www.am.gdynia.pl
  6. POLITECHNIKA OPOLE – WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI – www.po.opole.pl
  7. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI – INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ – www.iee.uz.zgora.pl
  8. CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ - www.cto.gda.pl 
  9. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH GLIWICE - http://www.imn.gliwice.pl

print